GIA Alumni Chapter Korea

GIA Newsletter

GIA Korea 소식지

Total 88 / 1 page

NO 제 목 글쓴이 작성일 조회수
88 [2018] 11-12월호, 제188(최종)호(GIA 100기 졸업식 등) GIA KOREA 2018-12-13 1708
87 [2018] 09-10월호, 제187호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2018-10-29 1792
86 [2018] 07-08월호, 제186호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2018-09-07 1970
85 [2018] 05-06월호, 제185호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2018-06-22 2413
84 [2018] 03-04월호, 제184호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2018-04-16 2913
83 [2018] 01-02월호, 제183호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2018-02-13 3187
82 [2017] 11-12월호, 제182호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2017-12-19 3490
81 [2017] 09-10월호, 제181호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2017-10-31 3613
80 [2017] 07-08월호, 제180호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2017-08-30 4340
79 [2017] 05-06월호, 제179호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2017-06-16 4796
78 [2017] 03-04월호, 제178호(GIA 클래스 졸업 및 개강 소… GIA KOREA 2017-04-10 5016
77 [2017] 01-02월호, 제177호(GIA 기업교육 및 클래스 개강… GIA KOREA 2017-02-13 5646
76 [2016] 11-12월호, 제176호(GIA 클래스 개강 소식, 제6회 … GIA KOREA 2016-12-14 6038
75 [2016] 09-10월호, 제175호(GIA 클래스 개강 소식, 진주 … GIA KOREA 2016-10-07 6290
74 [2016] 07-08월호, 제174호(GIA 클래스 개강 및 졸업 소… GIA KOREA 2016-08-02 6584


Document